นามบัตร บัตรสมาชิก
กระดาษหัวจดหมาย
ซองจดหมาย
แผ่นพับ โบรชัวร์
หนังสือ แคตาล็อก
โปสเตอร์
การ์ดเชิญ การ์ดอวยพร
แฟ้มแนะนำสินค้า
ใบเสร็จ ใบส่งของ ฯลฯ
ปฏิทิน
สติกเกอร์
กระดาษโน้ต
วุฒิบัตร ประกาศนีบัตร
ใบปลิว
แผ่นผ้าโฆษณาขนาดใหญ่
ปกเทป ซีดี ดีวีดี

ข้อมูลทางเทคนิค


Large-Format Inkjet Printing
Dharma Book Collection